חיבור למימוש הוא חיבור לעצמנו, מקור החיות שלנו הוא מימוש עצמי


אני מאמינה שבאנו לכאן בגלגול הזה במטרה מסוימת. לפעמים המטרה הזו לא ברורה לנו, ואנחנו חווים אי בהירות, המון סימני שאלה ותסכול. תחושה ש"זה לא זה", או ש"חייב להיות משהו מעבר לזה".

במילים אחרות : באנו לשחק כאן בסרט של החיים שלנו, ואנחנו מחפשים את התסריט. התהליכים שאני מנחה, בסדנאות או בעבודה אישית מאפשרים את מימוש התסריט שלנו, או את מימוש הייעוד.

כשאנחנו עוסקים בתכנים הללו, אנחנו בעצמם מתבוננים בשאלות של: מה באתי לעשות כאן ? מה הם החיים שנועדתי לחיות? ואפילו : מה משמעות חיי עלי אדמות ?